Top
Martin_mesto
5/5 - (1 vote)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

1. deň centrum mesta

Máme celý deň, aby sme objavili hlavné atrakcie.

 • Čas: Tridsať minút, ale aj dve hodiny.
 • Terén: Vhodný pre kočík, iba rovina.
 • Vek detí: Pre všetky deti.
 • Špeciálne: V lete (2020) bola v centre vzduchová trampolína pre deti. V meste môžete kúpiť zmrzlinu, či oddýchnuť si v kaviarňach.

Historické centrum Martina zvládnu prejsť aj malé deti. Podľa ich záujmu sa môžete pristaviť pri významných budovách (či ich navštíviť).

Trasa

Kostol svätého Martina – Turčianska galéria – Slovenská sporiteľňa – Millenium – Matica slovenská a späť

1. Kostol svätého Martina

 • Pochádza z druhej polovice 13. storočia – najstaršia pamiatka v meste.
 • V jednoduchosti je krása.
 • Zaujímavosť: Kedysi dávno vznikla okolo tohto kostola osada, ktorá sa postupne zväčšovala a napokon vzniklo mesto Martin (pomenované po kostole).

Oproti kostolu sa nachádza OC Galéria, kde môžete zaparkovať auto (prvé dve hodiny zadarmo, každá ďalšia hodina 1,50 eura) a nakúpiť.

kostol

,,Jednoduchý a krásny.”

2. Turčianska galéria

Prejdete pár metrov po Námestí SNP a uvidíte nádhernú budovu, ktorá určite pritiahne váš zrak. V bývalom Župnom dome je stála expozícia – Výtvarné umenie Turca 20. Storočia, prípadne si pozrite aktuálne výstavy. Vstupné je dospelý 2 eurá, dieťa nad 6 rokov 1 euro.

Nás zaujala tabuľka s informáciou, že tu žil štúrovský básnik Janko Kráľ.

socha_zupny_dom

,,V blízkosti Župného domu sa nachádza súsošie od akademického sochára Fraňa Štefunku - Jánošíkova družina.”

3. Cesta k Slovenskej sporiteľni

Budete prechádzať okolo kaviarničiek a užívať si atmosféru mesta. Po chvíľke na ľavej strane uvidíte veľkú budovu bývalej Tatrabanky (pôvodne Hornouhorská banka Tatra), v ktorej bola podpísaná Martinská deklarácia, dnes sídlo Slovenskej sporiteľne.

Bola postavená podľa návrhu slovenského architekta M. M. Harminca a stala sa najväčšou slovenskou bankou v Uhorsku.

Martinská deklarácia (Deklarácia slovenského národa) bola prijatá 30. októbra 1918, ktorou okrem iného:

 • ustanovila Slovenskú národnú radu,
 • používa pojmy „slovenský národ“, „česko-slovenský národ“,
 • ruší ,,zväzok“ s Uhorskom.

Ide o významné miesto v našich dejinách.

sochy

,,V parčíku pred budovou je bronzové súsošie na počesť padlým v 1. svetovej vojne (sochár Fraňo Štefunka).”

4. Millenium

Stavba roka 2003, v ktorej však vypukol požiar (2016) a odvtedy bola budova nevyužívaná, až v roku 2020 sa obnovila kaviareň. Ide o zaujímavú stavbu, ale  Martinčania vraj nie sú z nej nadšení. Sklenú konštrukciu určite neprehliadnete.

Po ľavej strane je krásna historická budova Slovenského komorného divadla. V blízkosti sa nachádzala v lete moderná vzduchová trampolína pre deti. Veľká a bezpečná. Za divadlom sa nachádza Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa, ktoré nám bolo odporúčané navštíviť s deťmi. Sú v ňom expozície o krásach turčianskej prírody.

narodny_dom

,,V súčasnosti sídli v tejto budove Slovenské komorné divadlo.”

malba

,,Na divadelnej ulici je prvý martinský mural.”

5. Matica slovenská

Jej úlohou je vzdelávať, rozvíjať vlastenectvo, aby sme boli hrdí na Slovensko. Má bohatú históriu:

 • 6.-7. jún 1861 – v Memorande národa slovenského vyslovená požiadavka na založenie slovenského kultúrneho spolku.
 • 4. august 1863 – ustanovujúce zhromaždenie. Predseda: biskup Štefan Moyses, podpredseda superintendent Karol Kuzmány.
 • Bola financovaná z celonárodných grajciarových zbierok.
 • 1875 – zakázanie činnosti Matice slovenskej.
 • 1919 – Matica slovenská je obnovená.
matica_slovenska

,,Oplatí sa zastaviť. Deti možno lepšie časom pochopia dejiny a uveria úlohe Matice slovenskej v našej histórii.”

6. Máme radi okruhy

Práve preto sme chceli nájsť inú cestu akou sme prišli. Ulica Pavla Mudroňa bola ideálna:

 • cítili sme sa ako Martinčania – mimo turistov, iba bežní nakupujúci a prechádzajúci ľudia,
 • v blízkosti je Múzeum Slovenského Červeného kríža, Múzeum Kultúry Čechov na Slovensku, ako aj Infoturiec.

Ďalší nápad na výlet v Martine vedie okolo Národného cintorína až k Etnografickému múzeu.

Prečítajte viac na nasledujúcej strane.

uverejniť komentár